ท้าวเวสสุวรรณ วัดดอนใหญ่

ท้าวเวสสุวรรณ วัดดอนใหญ่

ท้าวเวสสุวรรณ วัดดอนใหญ่: เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านคลองซอยที่ 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่วัดกว่า 20 ไร่ 28 ตารางวา และพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มและแวดล้อมด้วยที่นา เริ่มต้นก่อสร้างในปี พ.ศ. 2453 โดยพระอริยวงศ์โยธานฤบาลและนางสะอาด ได้ทำการถวายที่นาประมาณ 13 ไร่ ซึ่งต่อมานางได้เพิ่มการถวายที่นาเข้ามาอีก 12 ไร่ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดกลางคลองแปด” เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของวัดอยู่ตรงกลางคลองแปดตามชื่อภูมิประเทศ. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นวันที่วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา.

วัดดอนใหญ่

สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคืออุโบสถเงินที่มีลักษณะเป็นแบบจัตุรมุข ชาวบ้านเรียกว่า “อุโบสถเงินในปทุมทอง” ภายในอุโบสถมีพระประธานองค์ใหญ่สีขาวที่มีนามว่า “สมเด็จพระสุวรรณปทุมพุทธพจนวราภรณ์” หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “หลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุข” นอกจากนี้ยังมีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ เช่น พระพิฆเณศ พระพรหม องค์ท้าวจตุคามรามเทพ เทพทันใจ พระแม่ธรณี พระสีวลี พระอุปคุต พระพุทธชินราช และไอ้ไข่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างอนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สำคัญอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช และพระปิยมหาราชอีกด้วย ที่ภายนอกบริเวณวัดยังมีบ่อเลี้ยงปลาที่ใช้ในการให้อาหารปลาด้วยอีกด้วย.
วัดดอนใหญ่ เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวย และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ภายในวัดมีองค์ท้าวเวสสุวรรณให้กราบไหว้ขอพร คนส่วนใหญ่นิยมไปกราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภ เลขเด็ดเลขดังงวดนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปเช็คอินหวยออนไลน์ กับบรรยากาศภายในวัด ซึ่งมีอุโบสถสีเงินสวยงดงามมากๆ หากใครได้ไปรับรองว่าอิ่มบุญอิ่มใจแน่นอน หลายคน นอกจากไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณตามสถานที่ต่างๆ เพื่อขอพรขอโชคลาภเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้ว บางคนก็ยังอยากเช่า หรือบูชามาห้อยติดตัวเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจอีกด้วย.

เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ และท่องคาถาบูชาดังนี้

ท่องนะโม 3 จบแล้วกล่าว
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ (๙ จบ)

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณห้อยคอ ก่อนสวมใส่ สามารถบูชาได้ตามนี้ กล่าวคำสมาทานศีล 5 สมาทานศีลทุกวัน หากทำได้ ที่หน้าหิ้งพระ และสวดบทพุทธคุณ (อิติปิโส..) แล้วตามด้วยคาถาท้าวเวสสุวรรณ หลังสวดมนต์ให้อุทิศบุญให้ตัวคุณเองก่อน (อะหังสุขิโตโหมิ..) แล้วตามด้วยอุทิศบุญให้ท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวาร(ยักษ์)ที่มาสถิตอยู่ในองค์ที่คุณแขวนคอ ทำแบบนี้จะยิ่งขลังมาก

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ

อย่างไรก็ตามหากได้พบเหตุการณ์คับขัน (เช่น ผีอำ, ฝันร้าย, หวาดกลัว, เตรียมพร้อมรับมือ ฯลฯ) อย่าลืมสวดคาถาหัวใจท้าวเวสฯ สี่พยางค์นี้จงจำให้ขึ้นใจ เวส สะ พุ สะ แล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย

พิกัดตำแหน่งที่ตั้ง วันเวลาเปิด-ปิด ทำการ
หมู่ที่ 9 บ้านคลองซอยที่ 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดให้นักท่องเที่ยวทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
เวลา 06.00-18.00 น.

Author: admin05